پشم شیشه
پشم شیشه از مواد مذاب شیشه ساخته میشود. پشم شیشه از قدیمی ترین عایق ها می باشد و در مقابل بخار آب و رطوبت ضعیف است و در صورت تماس با پوست باعث خارش و خراشیدگی می شود و تنفس ذرات آن نیزدر ایجاد بیماری های تنفسی موثر است

 

 

 

footerPromoBuilt Kopage
footerPromoGet