پوشش سقف فلزی شادولاین ذوزنقه

ورق شیروانی طرح شادولاین ذوزنقه

این طرح ترکیبی از دو طرح شادولاین و طرح ذوزنقه میباشد که این مجموعه برای اولین بار این طرح را در قالب فورمینگ جدید ارائه کرد که این طرح توانسته زیبایی و استقامت هر دو طرح را شامل شود. صرفه اقتصادی بالا را میتوان از ویژگیهای آن دانست زیبایی این طرح دلیل بر انتخاب معماران و سازندگان ساختمان میباشد.
پوشش سقف فلزی شادولاین ذوزنقه

ورق شیروانی طرح شادولاین ذوزنقه

این طرح ترکیبی از دو طرح شادولاین و طرح ذوزنقه میباشد که این مجموعه برای اولین بار این طرح را در قالب فورمینگ جدید ارائه کرد که این طرح توانسته زیبایی و استقامت هر دو طرح را شامل شود. صرفه اقتصادی بالا را میتوان از ویژگیهای آن دانست زیبایی این طرح دلیل بر انتخاب معماران و سازندگان ساختمان میباشد.
پوشش سقف فلزی گالوانیزه شادولاین ذوزنقه

ورق شیروانی طرح شادولاین ذوزنقه

با تولید از ورق یا عرض ۱ سانتی متر پس از تولید ۹۲ و مفید در کار ۸۲ سانتی متر بدست میآید و با تولید ورق با ۱۲۵ سانتی متر پس از تولید ۱۱۰ و مفید در کار ۱۰۲ سانتی متر بدست میآید. این ورقها در رنگهای مختلف قابل می باشند.
تولید کننده ورق شیروانی طرح شادولاین ذوزنقه
تولید کننده ورق شیروانی طرح شادولاین ذوزنقه
ورق گالوانیزه شیروانی شادولاین ذوزنقه
ورق گالوانیزه شیروانی شادولاین ذوزنقه
ورق شیروانی شادولاین ذوزنقه
ورق شیروانی شادولاین ذوزنقه
Call Now Button