پوشش سقف فلزی دامپا

ورق طرح نما (دامپا)

ورق طرح نما یا ورق دامپا جهت سقف كاذب مورد استفاده قرار گیرد این محصول به صورت ورقهای فولادی گالوانیزه با ضخامت ۰/۲۵ الی ۰/۴ میلی متر با رنگهای مختلف و آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک تولید میشود.
پوشش سقف فلزی دامپا

ورق طرح نما (دامپا)

ورق طرح نما یا ورق دامپا جهت سقف كاذب مورد استفاده قرار گیرد این محصول به صورت ورقهای فولادی گالوانیزه با ضخامت ۰/۲۵ الی ۰/۴ میلی متر با رنگهای مختلف و آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک تولید میشود.
ورق طرح نما (دامپا)
دارای صرفه اقتصادی بالا و عمر مفید بالا پوششی مناسب جهت نمای ساختمان میباشد. این محصول از ورق عرض ۱۰۰ سانتی متر که پس از تولید ۹۲ و مفید در کار ۸۸ سانتی متر می باشد. این ورقها در رنگهای مختلف قابل تولید میباشد.
مشخصات فنی و فیزیکی ورق فلزی شیروانی طرح نما دامپا
مشخصات فنی و فیزیکی ورق فلزی شیروانی طرح نما دامپا
تولید ورق شیروانی طرح نما دامپا
تولید ورق شیروانی طرح نما دامپا
ورق شیروانی طرح نما لمبه
Call Now Button